0

Your Cart is Empty

Neutrogena

Neutrogena, Body Oil, 250ML

product badges

EBM-20580-1
Neutrogena, Body Oil, 250ml
 • Light Sesame Formula
 • A Sheer Moisturizing Experience
 • The Sensual Moisturizer
 • Experience Neutrogena Body Oil. Its light sesame formula glides on easily to moisturize dry skin. It's so sheer it vanishes into shower-damp skin leaving it soft and silky, with a radiant, healthy looking glow. A sheer moisturizing experience.
 • สูตรงาขาว
 • ประสบการณ์ที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างแท้จริง
 • Sensual Moisturizer
 • สัมผัสประสบการณ์น้ำมัน Neutrogena สูตรงาเบาของมันติดทนนานบนผิวแห้ง มันจางหายไปในผิวที่เปียกชื้นทำให้ผิวนุ่มลื่นและเปล่งประกายกระจ่างใส ประสบการณ์ที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างแท้จริง

        product badges

        STAY CONNECTED