0

Your Cart is Empty

Avene

AVENE Sun Care SPF 50+ Child Lotion 250ML

product badges

CC-11120-1
AVENE Sun Care SPF 50+ Child Lotion 250ML

 • A solar lotion with a very high protection (SPF 50+) specially formulated for the children with sensitive skin.
 • This solar lotion for children allows you a very high protection UVB and UVA, in order to protect the more sensitive skins of children. It is also water resistant in order to assure an optimum protection against the adverse effects of the sun-rays at every moment of the day.
 • In order to respect the more sensitive skin, this milk is formulated with fragrance free and paraben free and do not procures any white effect on the skin.
 • Hypoallergenic. Non-comedogenic.
 • โลชั่นกันแดดที่มีการป้องกันที่สูงมาก (SPF 50+) สูตรพิเศษสำหรับเด็กที่มีผิวบอบบาง
 • ครีมกันแดดสำหรับเด็กนี้ช่วยให้คุณได้รับการปกป้องอย่างดีจากรังสี UVB และ UVA เพื่อปกป้องผิวที่บอบบางของเด็ก นอกจากนี้ยังป้องกันน้ำได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับความคุ้มครองสูงสุดจากผลกระทบจากรังสีดวงอาทิตย์ทุกช่วงเวลาของวัน
 • ในการให้ความสำคัญกับผิวที่บอบบางมากขึ้นนมนี้มีสูตรที่ปราศจากกลิ่นหอมและปราศจากพาราเบนและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผิวขาว
 • hypoallergenic Non-comedogenic

                      product badges

                      STAY CONNECTED